21 พฤษภาคม 2561
/ Login 
You are here : article
 

Current Articles | Categories | Search | Syndication

การฝึกอบรมการผจญเพลิงสำหรับอาสาสมัครทีมผจญเพลิง บริษัทกรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)

 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด(มหาชน) โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี (BKP)
ภาพประกอบการฝึกอบรม : การผจญเพลิง สำหรับอาสาสมัครทีมผจญเพลิงหลักสูตร การดับเพลิงในอาคาร
ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30 - 16.00 น. โดย เทศบาลตำบลโชคชัย
สถานที่ฝึก : ลานฝึก ณ บริษัทกรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด(มหาชน)

 

โดยมีวัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างทักษะและความชำนาญของทีมfire man และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของบริษัท และการป้องกันทรัพย์สินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ที่ fire man ของเราจะตอบโต้ และระงับเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว(ชุดต่างสีกัน เนื่องจากเป็นประเภทของชุด แบบในอาคารและนอกอาคาร)

ปัจจุบัน มี fire man ทั้งหมด 33 คนทุกคนผ่านการฝึกขั้น ADVANCE แล้ว
 

ภาพและข่าวโดย คุณวีรวัตร ทารการ SHE Leader สายงานอาหารแปรรูปครบวงจร

 

Previous Page | Next Page


Currently, there are no comments. Be the first to post one!

You must be logged in to post a comment. You can login here

สงวนลิขสิทธิ์ © 2557 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (จำกัด) มหาชน