21 พฤษภาคม 2561
/ Login 
You are here : article
 

Current Articles | Categories | Search | Syndication

โครงการปลูกป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 “โครงการปลูกป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1”
เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
ตามนโยบายของ CPF WAY ของ
สายธุรกิจอาหารแปรรูปและไก่ครบวงจร นครราชสีมา


                       ตามนโยบายของเครือฯ เจริญโภคภัณฑ์ ในด้านการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ทางกิจการไก่กระทงครบวงจร นครราชสีมา บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ได้ร่วมกับหน่วยงานของซีพี ที่อยู่ใกล้เคียง อาทิ เช่น โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ โชคชัย , กิจการไก่พ่อ-แม่พันธุ์ โชคชัย , โรงงานอาหารสัตว์ปักธงชัยและบมจ.เจริญโภคภัณฑ์อีสาน ได้ร่วมกิจกรรมในโครงการปลูกป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 ขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2551 ณ บริเวณด้านหลังเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวนต้นไม้ประมาณ 1,200 ต้น บนพื้นที่ปลูก 10 ไร่


                  ผู้เข้าร่วมรณรงค์ปลูกป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  

คุณดวงมนู ลีลาวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
ประธานพิธีกล่าวเปิดงานและให้โอวาท

คุณปราโมทย์ รู้ทวีผล รองกรรมการผู้จัดการ 
กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ

                                       
 
ผู้บริหารร่วมกันปลูกต้นไม้เป็นตัวอย่างในการรณรงค์ในครั้งนี้

                      คุณดวงมนู ลีลาวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ประธานในพิธีและคุณปราโมทย์ รู้ทวีผล รองกรรมการผู้จัดการ ประธานคณะดำเนินงาน รวมถึงคุณพิษณุ เนตรศิลานนท์ นายกเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม คุณราเชนทร์ เพียรดี ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้นำทีมและช่วยกันปลูกป่าซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวบ้าน คณะครู – นักเรียนจากชุมชนใกล้เคียง เจ้าพนักงานจากสถานีตำรวจ โชคชัย ตำรวจหมู่บ้าน ผู้บริหารและพนักงานบริษัทรวมทั้งสิ้น จำนวน 200 คน 

                      เมื่อเสร็จสิ้นจากการปลูกต้นไม้ก็ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันและได้รับความสุขใจกลับบ้านทุกคน ซึ่งในการจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 นับว่าเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ บริษัท และชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนที่จะเป็นกำลังของชาติต่อไป
                                              ผู้บริหารและพนักงาน ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ร่วมกันปลูกต้นไม้อย่างสนุกสนาน 


น้อง ๆ นักเรียนรับมอบไข่ CP เป็นที่ระลึก

ทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน คณะครู-นักเรียนและพนักงานร่วมกันถ่ายรูปเป็นที่ระลึก


ผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกท่านและทางผู้ดำเนินงานขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และพบกันใหม่ในครั้งต่อไป

 

ดาวน์โหลด :
เอกสารรายละเอียดโครงการส่วนที่ 1
เอกสารรายละเอียดโครงการส่วนที่ 2

 

 

Previous Page | Next Page


Currently, there are no comments. Be the first to post one!

You must be logged in to post a comment. You can login here

สงวนลิขสิทธิ์ © 2557 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (จำกัด) มหาชน