21 พฤษภาคม 2561
/ Login 
You are here : article
 

Current Articles | Categories | Search | Syndication

ผลวิจัยชี้ คนออฟฟิต “ปวดคอ ปวดไหล่” มากที่สุด

ผลวิจัยชี้ คนออฟฟิต “ปวดคอ ปวดไหล่” มากที่สุด

                                เผยผลการวิจัยพบว่า มีสถิติของชาวออฟฟิตที่มีอาการเมื่อยล้า ปวดเกร็งกล้ามเนื้อเวลาทำงานเพิ่มสูงขึ้นและมีอาการรุนแรงในระยะ 2 ปี ที่ผ่านมา โดยคนทำงานกว่า 90 เปอร์เซนต์ มีอาการปวดคอและปวดไหล่มากที่สุด หัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดเผยผลวิจัยในปัจจุบันตัวเลขคนทำงานมีมากขึ้น ซึ่งโดยเฉลี่ยจากการสำรวจพบว่า ทุกคนที่ต้องนั่งหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อวันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง ส่งผลกระทบให้มีอาการปวดหลัง ปวดไหล่และปวดคอเป็นอย่างมาก โดยผลสำรวจระบุอย่างชัดเจนว่า คนทำงานออฟฟิตเกิดอาการเหล่านี้ถึง 99.8 เปอร์เซ็นต์ หลายคนเข้าใจว่า สาเหตุการเกิดอาการเหล่านี้เกิดจากการนอนตกหมอนหรือเปล่า แต่แท้จริงแล้ว แพทย์แจงว่า เวลาเราทำงานอยู่ในอิริยาบทเดิมๆนานเกินไป การนั่ง การทำงานไม่ถูกสุขลักษณะ ทำให้เกิดการปวดไหล่ ปวดคอ สำคัญที่สุดควรลุกเปลี่ยนอิริยาบทเสมอ เมื่อต้องทำงานหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานๆ

เรียบเรียงข่าวจาก.....คม ชัด ลึก ออนไลน์

บทวิเคราะห์
สาเหตุ
                   คนทำงานสำนักงานหลายคนคิดว่านั่งสบายๆอยู่ในห้องแอร์ทำงาน ความจริงในสำนักงานมีจุดเสี่ยงอันตรายที่อาจทำให้เกิดการประสบอันตรายหรือการเกิดปัญหากับสุขภาพร่างกาย อย่างเช่น ผลงานการวิจัยชิ้นนี้ ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่พบว่า คนทำงานในสำนักงานกว่า 90 % มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะปวดเมื่อยโดยมีสาเหตุมาจากการนั่งทำงานหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานในแต่ละวัน แสดงว่าคนที่ทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ยังไม่รู้วิธีการทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย เช่น การวางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การปรับเก้าอี้นั่งให้เหมาะสม ระดับสายตา แขน และเท้าจะต้องปฏิบัติอย่างไร นอกจากปัญหาการเกิดอันตรายต่อสุขภาพที่เกิดจากการทำงานกับคอมพิวเตอร์แล้ว การทำงานในสำนักงานยังมีข้อควรระวังที่จะเกิดอุบัติเหตุจากจุดต่างๆได้ เช่น

            - การหกล้มจากพื้นลื่น

            - บาดเจ็บจากส่วนมุมที่แหลมคม ของเฟอร์นิเจอร์ในสำนักงาน

            - เกิดการสะดุดหกล้มจากสิ่งของที่เกะกะ

            - เกิดอุบัติเหตุจากการใช้มือดึงลวดเย็บกระดาษ

            - ชนกระแทกลิ้นชักที่ลืมปิด

            - ปวดหลังจากการยกย้ายเฟอร์นิเจอร์ที่มีน้ำหนักมาก

            - กองหนังสือที่วางสูงเกินไป อาจล้ม

            - อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด

            - การลากสายไฟหรือสายเคเบิ้ลไปใช้ ต้องป้องกันการสะดุด และไม่ควรใช้สายชำรุด

ผลกระทบ
                 ปัญหาความไม่ปลอดภัยจากากรทำงานในสำนักงาน ทำให้เกิดอาการปวดเมื่อย ปวดเกร็งกล้ามเนื้อเวลาทำงาน มีอาการปวดคอ ปวดหลัง ปวดไหล่ การสะดุดหกล้มหรือจากพื้นลื่น ถูกไฟฟ้าดูด เกิดการบาดเจ็บจากของแหลมมีคม ซึ่งทำให้ในแต่ละปีผู้ที่ทำงานต้องเสียเงินเป็นค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนมาก แต่ก็ไม่หายต้องกลับไปรักษาอีก เพราะไม่แก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหา

การแก้ไขป้องกัน
                 นายจ้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทั้งหัวหน้างาน บริหาร และจป. วิชาชีพ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จะต้องร่วมกันออก กฎ ระเบียบ จัดทำคู่มือการทำงานอย่างปลอดภัย ให้พนักงานทุกคนปฏิบัติ ควรจัดให้มีวิธีการทำงานอย่างปลอดภัย สำหรับพนักงานที่ทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดอุปกรณ์ หน้าจอ เก้าอี้ ให้เหมาะสมถูกต้องกับคนทำงาน สถานที่ทำงานควรจัดให้มีความสะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีสิ่งของเกะกะอันจะเป็น สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ การจัดกิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) ก็เป็นอีกกิจกรรมที่จะช่วยให้สำนักงานมีความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย ให้เป็นสำนักงานที่น่าทำงาน การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน ควรดูแลและมีการซ่อมบำรุง แก้ไขส่วนที่ชำรุด บกพร่อง ซึ่งมักเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุและอัคคีภัย หลีกเลี่ยงไม่นำสิ่งของที่มีน้ำหนักมากวางบนด้านบนของตู้เอกสาร เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่ตู้เอกสารจะล้มลงเมื่อเปิดลิ้นชัก ใช้เครื่องมือช่วยยกของและการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ที่มีน้ำหนักมากๆ ป้องกันการลื่นหกล้ม เมื่อมีสิ่งใดหกรถพื้น ต้องรีบทำความสะอาดทันทีและเช็ดพื้นให้แห้ง คนที่ทำงานอยู่โต๊ะทำงานเป็นเวลานานๆต้องเปลี่ยนอิริยาบถในการทำงานบ้าง ลุกเดินไปโน่นไปนี่บ้าง ไม่ควรนั่งอยู่เก้าอี้ทำงานตลอดเวลา ปัญหาความไม่ปลอดภัยในการทำงานในสำนักงานสามารถป้องกันได้ หากทำงานตามกฎหรือคู่มือแห่งความปลอดภัย
การ

ทีมา บทวิเคราะห์โดยคุณมานพ ชาญธวัชชัย  Executive Consultant
         www.shethai.com
    
                             

Previous Page | Next Page


Currently, there are no comments. Be the first to post one!

You must be logged in to post a comment. You can login here

สงวนลิขสิทธิ์ © 2557 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (จำกัด) มหาชน